Status

JEŚLI NIE CHCESZ ŻYĆ W CIENIU FARMY WIATROWEJ –
KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

Stowarzyszenie Aktywności Społecznej im. T. Reytana zaprasza wszystkich zainteresowanych do    zapoznania się z opiniami wybitnych specjalistów w sprawie zawartości merytorycznej raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą „Budowa konwerterów powietrznych (czyt. farm wiatrowych) wraz z zewnętrzną infrastrukturą przyłączeniową na terenie gmin Gronowo Elbląskie, Elbląg (wiejska) oraz miasta Elbląg”. Organem prowadzącym proces administracyjny w tej sprawie jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie. Inwestorem przedsięwzięcia jest firma EUROWIND SERVICES Sp. z o.o. Warto podkreślić, że firma (KRS 0000257278) stanowi pełną własność firmy Poseyix Investments Limited KRS 0000283278, w której cześć udziałów jest własnością firmy Laminore Entreprises LTD, z siedzibą w Nikozji.

Uważamy, że załączony materiał stanowić może doskonałe źródło informacji o tym, jak Inwestor  próbuje wprowadzić w błąd nie tylko strony postępowania, ale przede wszystkim mieszkańców, których inwestycja dotknie najboleśniej. Ponadto materiały te mają ogromną wartość edukacyjną – mogą być niezwykle pomocne wszystkim tym, którzy tak jak nasze Stowarzyszenie walczą z oszustwami, niegodziwością, a nawet swoistą bezczelnością inwestorów farm wiatrowych w Polsce. 

Raport oddziaływania farmy wiatrowej (konwerterów) na środowisko Oraz inne dokumenty w sprawie
1. Opinia o dokumentacji środowiskowej dotyczącej budowy konwerterów powietrznych prof. Barbary Lebiedowskiej - niezależnego eksperta KE d.s. akustyki środowiska 
                 członkini Societé Francaise d’Acoustique (SFA)
2. Opinia Eksperta - Pani Marii Ebelt w sprawie zawartości merytorycznej raportu

3. Opinia Zespółu naukowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
4. Opinia Prof. Grzegorza Pojmańskiego (Uniwersytet Warszawski)
5. Wyjaśnienia Inwestora w sprawie uwag do raportu (13.02.2015)
6. Prof. Barbara Lebiedowska - uwagi do uzupełnień raportu (dot. 13.02.2015)
7. Ekspert Maria Ebelt - uwagi do uzupełnień raportu (dot.13.02.2015)
8. Prof. Grzegorz Pojmański - uwagi do uzupełnień raportu (dot.13.02.2015)

Status

Pogrzeb Pana Mirosława odbędzie sie 12 Lutego w kosciele w Jeglowniku. Uroczystosci rozpoczną sie o godzinie 11